موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده

موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده

هنگامی که مشتری سفارشی از کالای شما ثبت می کند ، سفارش باید ابتدا از طرف تیم خدمات مشتریان بررسی شود و پس از تایید سفارش در قسمت مدیریت سفارشات قابل مشاهده و توسط شما قابل پیگیری است.

پس از تایید سفارش توسط تیم خدمات مشتریان عدد "موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده" منتقل می شود و سفارش مورد نظر در قسمت مدیریت سفارشات قابل مشاهده و پردازش است.

 

"موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده" از زمانی که سفارش تایید می شود تا سفارش برای مشتری ارسال می شود (در منوی مدیریت سفارشات در قسمت های "رسیدگی نشده" (Pending) و "آماده ارسال"(Ready To Ship)) در سیستم باقی می ماند . اگر سفارش قبل از ارسال کالا به انبار لغو شود تعداد موجودی به موجودی اصلی باز می گردد. برای اطلاع از شرایط نگهداری موجودی امانی و طریق بازگشت کالاهای امانی به تامین کننده اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط