بایگانی‌ها بسته بندی و ارسال سفارشات | Bamilo University


بسته بندی و ارسال سفارشات

آموزش آماده کردن و ارسال سفارش

مطالب مرتبط مراحل بازگشت کالا ارسال و بازگرداندن کالای امانی آدرس انبارهای بامیلو جهت ارسال سفارشات راهکارهای جلوگیری از...

آموزش آماده کردن و ارسال سفارش

مطالب مرتبط راهکارهای جلوگیری از لغو سفارش توسط تامین کنندگان مراحل بازگشت کالا آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و...

آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش

 مطالب مرتبط راهنمای ساخت محصول تا فروش شرایط شرکت در حراج ها وضعیت درخواست های ارسال شده لیست...

آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش

 مطالب مرتبط اطلاعیه بامیلو در مورد نحوه‌ی دریافت کالا در ایام عزاداری محرم جهت حضور در کلاس آموزش...

ارسال و بازگرداندن گروهی کالاهای امانی

مطالب مرتبط آدرس انبارهای بامیلو جهت ارسال سفارشات آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش راهکارهای جلوگیری از...

ارسال و بازگرداندن گروهی کالاهای امانی

مطالب مرتبط راهکارهای جلوگیری از لغو سفارش توسط تامین کنندگان آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش آدرس...

ارسال و بازگرداندن کالای امانی

مطالب مرتبط ارسال و بازگرداندن گروهی کالاهای امانی آموزش لغو سفارش راهکارهای جلوگیری از لغو سفارش توسط تامین کنندگان...

ارسال و بازگرداندن کالای امانی

مطالب مرتبط آدرس انبارهای بامیلو جهت ارسال سفارشات آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش آموزش آماده کردن...

نحوه ارسال کالا به انبار بامیلو پس از ثبت سفارش از طرف مشتریان،مطابق ویدیو آموزشی «آماده کردن و ارسال...

آدرس انبارهای بامیلو جهت ارسال سفارشات

نحوه ارسال کالا به انبار بامیلو پس از ثبت سفارش از طرف مشتریان،مطابق ویدیو آموزشی «آماده کردن و ارسال...