بایگانی‌ها بسته بندی و ارسال سفارشات | Bamilo University


بسته بندی و ارسال سفارشات

آموزش آماده کردن و ارسال سفارش

مطالب مرتبط آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش ارسال و بازگرداندن کالای امانی راهکارهای کاهش کالاهای بازگشتی...

آموزش آماده کردن و ارسال سفارش

مطالب مرتبط آموزش لغو سفارش آدرس انبارهای بامیلو جهت ارسال سفارشات راهکارهای جلوگیری از لغو سفارش توسط تامین کنندگان...

آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش

 مطالب مرتبط ایجاد محصول تغییر وضعیت سفارش به حالت “آماده ارسال” دریافت اقلام سفارش دسترسی کاربران تغییر وضعیت...

آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش

 مطالب مرتبط مراحل بازگشت کالا جهت حضور در کلاس آموزش پنل فروشندگان(ورک‌شاپ) چه لوازمی مورد نیاز است؟ راهنمای...

ارسال و بازگرداندن گروهی کالاهای امانی

مطالب مرتبط آموزش آماده کردن و ارسال سفارش مراحل بازگشت کالا آموزش لغو سفارش راهکارهای کاهش کالاهای بازگشتی آدرس...

ارسال و بازگرداندن گروهی کالاهای امانی

مطالب مرتبط راهکارهای جلوگیری از لغو سفارش توسط تامین کنندگان آموزش لغو سفارش آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و...

ارسال و بازگرداندن کالای امانی

مطالب مرتبط راهکارهای جلوگیری از لغو سفارش توسط تامین کنندگان مراحل بازگشت کالا آموزش لغو سفارش ارسال و بازگرداندن...

ارسال و بازگرداندن کالای امانی

مطالب مرتبط آموزش شیوه‌ی جدید آماده کردن و ارسال سفارش راهکارهای کاهش کالاهای بازگشتی راهکارهای جلوگیری از لغو سفارش...

نحوه ارسال کالا به انبار بامیلو پس از ثبت سفارش از طرف مشتریان،مطابق ویدیو آموزشی «آماده کردن و ارسال...

آدرس انبارهای بامیلو جهت ارسال سفارشات

نحوه ارسال کالا به انبار بامیلو پس از ثبت سفارش از طرف مشتریان،مطابق ویدیو آموزشی «آماده کردن و ارسال...