آموزش لغو سفارش

آموزش لغو سفارش


لغو کامل سفارش

برای لغو کامل یک سفارش مراحل زیر را طی کنید:

  1. از منوی «سفارش ها» گزینه «مدیریت سفارش ها» را انتخاب کنید.
  2. در سربرگ «رسیدگی نشده»، روی گزینه «لغو سفارش» مقابل کالای مورد نظر کلیک کنید.
  3. در صفحه باز شده «دلیل لغو سفارش» و «توضیحات» لازم را وارد کنید.
  4. روی گزینه «ذخیره» کلیک کنید.
اگر علت لغو سفارش را یکی از موارد«عدم موجودی» و «قیمت اشتباه» انتخاب کنید، موجودی محصول شما در سایت صفر خواهد شد.

لغو یک آیتم از سفارش

در صورتی که مشتری چند کالا سفارش داده باشد و شما قصد لغو یک آیتم از کل سفارش را داشته باشید، مراحل زیر را طی کنید:
  1. از منوی «سفارش ها» گزینه «مدیریت سفارش ها» را انتخاب کنید.
  2. در سربرگ «رسیدگی نشده»، روی علامت به علاوه کنار آن سفارش کلیک کنید تا تمامی آیتم های آن را مشاهده کنید.
  3. روی گزینه «لغو سفارش» مقابل آن آیتم کلیک کنید.
  4. در صفحه باز شده «دلیل لغو سفارش» و «توضیحات» لازم را وارد کنید.
  5. روی گزینه «ذخیره» کلیک کنید.

مطالب مرتبط