موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده و تایید نشده

موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده و تایید نشده

هنگامی که مشتری سفارشی از کالای شما ثبت می کند ، سفارش باید ابتدا از طرف تیم خدمات مشتریان بررسی شود و پس از تایید سفارش در قسمت مدیریت سفارشات قابل مشاهده و توسط شما قابل پیگیری است.

سفارشی که هنوز توسط تیم خدمات مشتریان تایید نشده است از موجودی اصلی کاسته شده و به صورت "موجودی رزرو شده برای سفارش تایید نشده" در سیستم لحاظ می شود اما سفارش مورد نظر هنوز در قسمت مدیریت سفارشات قابل مشاهده نیست بنابراین سفارش ثبت شده به عنوان یک سفارش بالقوه در دست بررسی است. در صورت مشاهده کاهش موجودی محصول قبل از مشاهده سفارش به این نکته توجه داشته باشید که اگر خواستار تغییر موجودی محصول خود هستید عدد منفی کاسته شده در "موجودی اختصاص داده شده" را به عنوان یک سفارش بالقوه در نظر بگیرید .

پس از تایید سفارش توسط تیم خدمات مشتریان عدد "موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده" منتقل می شود و سفارش مورد نظر در قسمت مدیریت سفارشات قابل مشاهده و پردازش است. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موجودی این مطلب را مطالعه نمایید. در صورتی که سفارش ثبت شده توسط تیم خدمات مشتریان به هر دلیلی تایید نشود عدد "موجودی رزرو شده برای سفارش تایید نشده" به موجودی اصلی کالا منتقل می شود.

*نکته

  • در صورت مشاهده "موجودی رزرو شده برای سفارش تایید نشده" نسبت به نگهداری از آن کالا به تعداد نشان داده شده اقدام نمایید تا سفارش توسط تیم خدمات مشتریان بررسی شود.
  • ثابت ماندن مقدار "موجودی رزرو شده برای سفارش تایید نشده" در روز های متوالی به معنی عدم بررسی سفارش از طرف تیم خدمات مشتریان نیست بلکه ممکن است سفارش روز قبل لغو شده و روز بعد سفارشی دیگر از آن کالا ثبت شده باشد.

 

reael time stock

 

"موجودی رزرو شده برای سفارش تایید شده" از زمانی که سفارش تایید می شود تا سفارش برای مشتری ارسال می شود (در منوی مدیریت سفارشات در قسمت های "رسیدگی نشده" (Pending) و "آماده ارسال"(Ready To Ship)) در سیستم باقی می ماند . اگر سفارش بعد از ارسال کالا به انبار لغو شود به صورت موجودی امانی نزد بامیلو باقی می ماند و اگر سفارش قبل از ارسال کالا به انبار لغو شود تعداد موجودی به موجودی اصلی باز می گردد. برای اطلاع از شرایط نگهداری موجودی امانی و طریق بازگشت کالاهای امانی به تامین کننده اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط